Identitas Buku

Judul: Jawahirul Qur’an, Selami Samudera Al-Qur’an dan Temukan Mutiaranya

Pengarang: Imam Al-Ghazali

Penerjemah: M. Tatam Wijaya

Resensi Buku

Oleh: Luthfi Zain

Al-Qur’an adalah samudera yang luas dan dalam. Dari samudera itulah ilmu generasi awal dan akhir digali, sebagaimana digalinya hari-hari dan waktu-waktunya dari perputaran pantainya. Rahasia, intisari, dan tujuan tertinggi al-Qur’an adalah mengajak kepada hamba kepada Sang Penguasa Yang Maha Luhur, Pencipta segalanya. Atas dasar inilah surah dan ayat al-Qur’an berisi tentang enam perkara: tiga perkara mendasar dan sangat penting, dan tiga perkara lain bersifat pelengkap dan penyempurna.

Buku ini menghadirkan kata-kata yang sejuk untuk dinikmati setiap lembar halamannya. Bacaan yang menghimpun ayat-ayat kemudian diuraikan dan ditemukan maknanya sebagaimana menyelami lautan samudera, ya Samudera Al-Qur’an.

Imam Al-Ghazali menjelaskan ada tiga perkara yang mendasar dan sangat penting:

  1. Mengenal Allah Dzat yang diserukan
  2. Mengetahui jalan lurus yang harus ditempuh agar sampai kepada Dzat yang diserukan.
  3. Mengetahui keadaan setelah sampai kepada Dzat yang diserukan.

Tiga pelengkap dan penyempurnanya:

Pertama, mengenali keadaan orang-orang yang telah memenuhi seruan dan kelembutan-kelembutan yang ditunjukkan Allah kepada mereka; maksud dan rahasianya ialah memotivasi dan mendorong siapapun yang belum memenuhi seruan; mengenal keadaan orang-orang yang menyimpang dan menolak seruan; mengetahui bagaimana tekanan dan penolakan Allah terhadap mereka.

Kedua, mengisahkan keadaan orang-orang yang menolak, mengungkap kekurangan dan kebodohan mereka saat menentang dan menghujat Allah. Dari sisi negatif, tujuannya adalah mengungkapkan keburukan dan memberi efek jera kepada mereka. Sedangkan dari sisi positif, tujuannya adalah memberi penjelasan, peneguhan, dan pengkokohan.

Ketiga, mengenal keramaian di persinggahan jalan menuju Dzat yang diserukan, mengetahui bagaimana cara mengambil bekal, memanfaatkan potensi, dan melakukan persiapan.

Itulah enam tujuan mulia al-Qur’an. Buku ini menarik untuk dibaca. Buku yang terdiri dari Sembilan belas pembahasan ini dilengkapi dengan pembahasan Samudera dan Mutiaranya diakhir. Tak lupa juga buku ini diawali oleh Kata Pengantar dari Pentahqiq serta Biografi Imam Al-Ghazali yang ditulis oleh Muhammad Rasyid Ridha al-Qabbani.

Kekurangan pada buku ini adalah pembatasan penyebutan ayat-ayat al-Qur’an pada kelompok Mutiara dan Permata dikarenakan kelompok-kelompok ayat lain jumlahnya tidak terbatas dan juga sudah menjadi ayat alternative sehingga tidak ada pilihan lain. Namun terlepas dari itu semua, Sebuah buku yang cukup ringan untuk dibawa ke manapun dan dapat dipahami dengan cukup mudah oleh setiap pembaca. Buku yang menjadi rekomendasi bacaan bagi yang ingin mengetahui Samudera al-Qur’an.